EPCM-projektitoteutus

Projektien toteutus EPCM-palveluna (suunnittelu, hankinta, rakentamisen johtaminen) hyödyttää projektin kaikkia osapuolia. Kannamme vastuun asiakkaamme projektin valmistelusta, suunnittelusta ja koordinoinnista aina työmaavalvontaan asti noudattaen yhdessä asiakkaan kanssa sovittua budjettia ja aikataulua.

Laitoksen oikea-aikainen ja kustannustehokas rakentaminen on toteutusprojektin tärkein tavoite. Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisia EPCM-palveluita haastavien teollisuus- ja energiaprojektien toteutukseen. EPCM-projektissa toteutuspalveluita ja rajapintoja eri osapuolten välillä koordinoi yksi taho, Pöyry - asiakkaan ei tarvitse perustaa omaa erillistä organisaatiota projektin toteuttamiseksi.

EPCM-konseptin edut:

  • selkeys, ennustettavuus ja koordinointi
  • yhdenmukaiset prosessit ja menetelmät kaikissa projekteissa
  • palvelun laajuuden ja vastuiden määritelmät projektin eri osapuolille
  • mallidokumentit ja parhaat toimintatavat
  • projektin suuntaviivojen määritys
  • projektin nopeampi läpivienti eri vaiheiden nopeutumisen ansiosta
  • yksi palveluntarjoaja

Pöyryn EPCM-konsepti

Projektinhallinta-asiantuntemuksemme ja -työkalumme on kehitetty ainutkertaiseksi EPCM-konseptiksi. EPCM-konseptin avulla projektille luodaan selkeä rakenne ja projektin toteutus tehostuu.